The Brave - Oksen basics

«Oksen.
En intensjon om å bli modigere.
Gladere.
Sterkere.
Livskraft.
Mer ekte.
Mer meg.

Og på veien fant jeg deg.» Line Westgaard 2019

Oksen hadde 10 års jubileum Oktober 2019.